Seratus Tokoh Islam Terkemuka

Dunia Muslim merupakan komunitas Muslim sedunia atau para pengikut ajaran Islam Dunia. Komunitas ini berjumlah kira-kira 1.3 sampai 1.4 miliar orang atau seperlima dari penduduk dunia. Komunitas ini tersebar luas di banyak negara dan kumpulan etnis yang dihubungkan dengan agama. Dari segi sejarah atau geopolitik, istilah Dunia Muslim biasanya merujuk kepada negara mayoritas penduduknya Muslim atau negara yang Islam menonjol dalam politiknya.

Komunitas Muslim sedunia juga dikenal secara kolektif sebagai “ummah”. Islam menekankan perpaduan dan pembelaan sesama Muslim walaupun terdapat beberapa pembagian Islam (seperti pemisahan Sunni dan Syiah). Dulu ideologi “pan-Islamisme” dan nasionalisme pernah memengaruhi Dunia Islam. Dan dalam perjalanan panjangnya, tokoh-tokoh berpengaruh dan terkemuka telah banyak lahir mewarnai dinamisme perjalanan panjang dunia muslim.

Berikut adalah Daftar Seratus Tokoh Islam Terkemuka :

570 – 623 Muhammad bin Abdullah – Rasulullah SAW

573 – 634 Abu Bakar Ash Shiddiq – Khalifah 1

592 – 644 Umar bin al-Khatab – Khalifah 2

576 – 656 Usman bin Affan – Khalifah 3

600 – 661 Ali bin Abi Thalib – Khalifah 4

Wafat – 641 Khalid bin al-Walid – Panglima Perang Pasukan Islam

575 – 664 Amr bin Ash – Penakluk & Gubernur Mesir

600 – 680 Muawiyyah – Khalifah 1 Ummayah

620 – 673 Ziyad bin Abih – Gubernur Kufah – Basrah

646 – 705 Abdul Malik bin Marwan – Khalifah 5 Ummayah

661 – 714 Al-Hajjaj bin Yusuf – Gubernur Hijaz

640 – 715 Musa bin Nushayr – Penguasa Maroko & Andalusia

669 – 715 Qutaybah bin Muslim – Panglima Perang – Gubernur Irak

699 – 767 Abu Hanifah al-Nu’man – Imam Mazhab Hanafi

712 – 775 Al-Manshur al-Abbasi – Khalifah Utama Abasiyah

712 – 796 Imam Malik – Imam Mazhab Maliki – Al-Muwatta

Wafat – 791 Al-Khalil bin Ahmad – Ahli Nahwu

761 – 793 Sibawayh – Ahli Nahwu / Murid

752 – 804 Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani – Penulis Hukum

721 – 815 Jabir bin Hayyan – Pakar Kimia

747 – 815 Abu Nawas – Sastra

767 – 820 Imam Asy-Syafei – Imam Mazhab Syafei – Al Umm

747 – 823 Al-Waqidi – Sejarah

786 – 833 Al-Ma’mun – Khalifah

780 – 848 Muhammad bin Musa al-Khawarizmi – Algoritma

780 – 855 Ahmad bin Hanbal – Imam Mazhab Hanbali – Al Musnad

776 – 869 Al-Jahizh – Sastra

810 – 870 Al-Bukhari – Ulama Hadits

817 – 880 Imam Muslim – Ulama Hadits

801 – 873 Ya’qub bin Ishaq al-Kindi – Filsafat

835 – 883 Ahmad bin Thulun – Pemakmur Mesir

Wafat – 887 Abbas bin Farnas – Orang bijak Andalusia

828 – 889 Ibn Qutaybah – Kadi / Ilmuwan

Wafat – 895 Abu Hanifah al-Dinawari – Sejarah

Wafat – 910 Al-Junayd – Sufi Bagdad Hukum

Mati – 921 Al-Hallaj – Sufi Khurasan

839 – 923 Muhammad bin Jarir at-Thabari – Ulama tafsir

858 – 925 Abu Bakar ar-Razi – Dokter

859 – 929 Al-Battani – Astronomi

873 – 935 Abu Hasan al-Asy’ari – Ahlus Sunah Wal Jamaah

870 – 950 Al-Farabi – Filosof Rasionalis

Wafat – 956 Al-Mas’udi – Sejarah

891 – 961 Abdurrahman al-Nashir – Kalifah

915 – 965 Al-Mutanabbi

897 – 967 Abu al-Faraj al-Isfahani – Penulis

940 – 998 Abu al-Wafa al-Bawzajani – Ilmu pasti

948 – 1000 Muhammad bin Ahmad al-Maqdisi – Geografi

940 – 1020 Al-Firdawsi – Sastrawan

923 – 1032 Abu Hayyan at-Tawhidi – Sastrawan Filsuf

Wafat – 1030 Miskawayh – Sejarah

980 – 1037 Ibnu Siena – Kedokteran – asy-Syifa & al-Qonun

965 – 1039 Ibnu al-Haytsam – Ilmu alam

973 – 1048 Al-Biruni – Sejarah

937 – 1057 Abu al-Ala al-Ma’arri – Penyair

994 – 1064 Ibnu Hazm – Prosa

1018 – 1092 Nizham al-Mulk – Administrasi

1058 – 1111 Al-Ghazali – Teolog Islam – Ihya ulumuddin

1054 – 1122 Al-Hariri – Sastra Bahasa

1038 – 1123 Umar al-Khayyam – Ilmu Tokoh Ilmuwan Penemu

1100 – 1166 Al-Idrisi – Ilmu bumi dan Falaq

1105 – 1185 Ibn Thufayl – Filsuf Kedokteran dll

1138 – 1193 Shalahuddin al-Ayyubi – Sultan kurdi

1126 – 1198 Ibn-Rusyd – Filsafat Kedokteran dll

1135 – 1217 Ibn Jubair – Pengembara

1179 – 1229 Yaqut al-Hamawi – Ensiklopedi geografi

1160 – 1233 Izzuddin bin al-Atsir – Sejarah

1165 – 1240 Muhyiddin bin Arabi – Sufi

1207 – 1273 Jalaluddin ar-Rumi – Penyair Sufi

1201 – 1274 Nashiruddin at-Thusi – Astronom

Wafat – 1277 Al-Zahir Beybres – Panglima Perang

1211 – 1282 Ibn Khallikan – Sastrawan Saljuk

1210 – 1288 Ibn al-Nafis – Dokter & Penulis

Wafat – 1291 Sa’di asy-Syirazi – Penyair

1263 – 1328 Ibn Taimiyyah & Ibn Qoyyim al-Jauziyyah

1304 – 1369 Ibn Batutah – Pengembara

1313 – 1374 Ibn al-Khathib – Penyair Kedokteran dll

1320 – 1390 Hafizh al-Syirazi – Penyair

1332 – 1406 Ibn Khaldun – Ilmu sosial & sejarah

1364 – 1442 Al-Maqrizi – Sejarah

1429 – 1481 Sultan Muhammad II al-Fatih – Penakluk Constantin

1414 – 1492 Abdurrahman al-Jami – Penyair Sufi

1445 – 1505 Jalaluddin as-Suyuthi – Ulama besar

1542 – 1605 Akbar – Sultan Moghul india

1571 – 1629 Syah Abbas 1 al-akbar Syeh syafawiyyah – Iran

1703 – 1791 Muhammad bin Abd al-Wahhab – Gerakan Wahabbi

1753 – 1825 Al-Jabarti – Sejarah

1769 – 1849 Muhammad Ali – Pembaharu Mesir

1801 – 1873 Rifa’ah al-Thahthawi – Pembaharu Mesir

1808 – 1883 Abd al-Qodir al-Jazairi – Al jazair

1822 – 1884 Madhat Padya – Pembaharu Politik

1822 – 1890 Khayruddin al-Tunisi – Daulah Usmaniah Tunisia

1838 – 1897 Jamaluddin al-Afgani – Penulis & Orator

1817 – 1898 Sayid Ahmad Khan – Pembaharu India

1845 – 1905 Muhammad Abduh – Ulama Pembaharu Mesir

1899 – 1937 Abdurrauf Fithrah – Penulis Pembaharu

1880 – 1938 Kamal Ataturk – Bapak Negara Turki

1890 – 1946 Ahmad Kasrawi – Pemikir Iran

Lahir – 1918 Ahmad deedat – Kristologi Lahir – 1926 Yusuf Qordawi – Ulama – Fatwa

Lahir – 1956 Harun Yahya

Ilmuwan Islam, Seratus Tokoh Islam Terkemuka,- download – Tokoh Ilmuwan Penemu 

Sumber

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s